Contact Us

สนใจติดต่อสำรองห้องพักได้ตลอด 24 ชม.

Website : www.retroboxhotel.com

Email : contact@retroboxhotel.com

Facebook : Retro Box Hotel

Line ID : retroboxhotel

เลขบัญชีสำหรับโอนเงินเพื่อชำระค่าห้องพัก/มัดจำ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาชุมพร เลขที่ 113-2-95684-3 ชื่อบัญชี บจก.เรโทร บ็อกซ์ ลีเชอร์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาชุมพร เลขที่ 302-4-02691-0 ชื่อบัญชี บจ.เรโทร บ็อกซ์ ลีเชอร์

ที่อยู่ : โรงแรม เรโทร บ็อกซ์

89 ซ.3 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

GPS : 10.500503,99.18399999999997

โทรศัพท์ : 0-7751-0333

มือถือ : 06-1735-7333

โทรสาร : 0-7750-3419

แผนที่การเดินทางไปยัง Retro Box Hotel

Download แผนที่


หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม